Himachal - Delhi - Shimla - Kullu Manali - Dalhousie - Amritsar